Những điều cần biết về mô hình Play to Earn của DeFi Land

Vừa qua, đội ngũ DeFi Land đã hoàn thành việc phân phối hơn 22.000 NFT Gen-0 cho phép người dùng có thể tham gia vào phần Play to Earn sắp được ra mắt