Hướng dẫn tham gia Crowdloan của KILT

KILT đã chính thức mở crowdloan nhằm kêu gọi cộng đồng tham gia bỏ phiếu với phần thưởng 4,5 triệu KILT Coin dành cho người tham gia.