Impossible Finance IDO – Chào bán Token IDIA

Mới đây, Impossibe vừa thông báo về việc chuẩn bị khởi chạy dự án đầu tiên trên Impossible Launchpad – Impossible Decentralized Incubator Access (IDIA).