Hướng dẫn giao dịch $CYS trên Cyclos DEX

Vào 7:00 PM ngày 9/9, Cyclos sẽ có thể được giao dịch trên Gate.io, Solanium và Cyclos DEX. Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách giao dịch $CYS trên Cyclos DEX.