Impossible Finance IDO #4 – Highstreet ($HIGH)

Vừa qua, Impossible đã giới thiệu dự án IDO thứ 4 là Highstreet – một nền tảng metaverse cho phép người chơi khám phá thế giới MMORPG rộng lớn