Giới thiệu Harvest Moon – Chiến dịch thúc đẩy DeFi trên Moonbeam Network

Harvest Moon là một chiến dịch được thiết kế để thúc đẩy hoạt động của DeFi và thu hút làn sóng tiếp theo của các ứng dụng cross-chain trên Moonbeam Network