Fancy Games – Nền tảng dành cho các trò chơi Play to earn

Impossible Finance đã công bố dự án IDO thứ 9 là Fancy Games – Nền tảng dành cho các trò chơi Play to earn cung cấp những trò chơi tốt nhất cho người dùng.