DeFi Land – Game hóa tài chính phi tập trung

DeFi Land là trò chơi trực tuyến đa chuỗi đầu tiên dành cho các nền tảng DeFi để giúp chúng trở nên tương tác, thú vị và dễ sử dụng cho người dùng.