Trải nghiệm bản Closed Testing Game P2E DeFi Land

Vào ngày 20/9 vừa qua, DeFi Land ra mắt bản Closed Testing với nhiều tính năng thú vị: Market, Seed Lab, và House cùng với các hiệu ứng thời tiết,…