Centrifuge mở bán token trên Coinlist

Centrifuge là một hệ điều hành mở phi tập trung để kết nối chuỗi cung ứng tài chính toàn cầu. Vào ngày 27/5 $CFG sẽ được mở bán trên Coinlist và người tham gia sẽ có 2 Option để mua. Đây là cơ hội đầu tiên để mua token Centrifuge ($CFG) để tham gia vào việc điều hành và quản lý mạng lưới.