Phân tích dự án

Decentr (DEC) - Your data is value | Syndicator

Decentr (DEC) – Your data is value

Dữ liệu thời điểm hiện nay đã và đang được xem như là một loại tiền tệ kiểu mới – Decentr sẽ trả lại sự

Aegis token, cuộc cách mạng mới cho nền tảng Defi? | Syndicator

Aegis token, cuộc cách mạng mới cho nền tảng Defi?

Aegis là một giao thức Defi 2.0 được sử dụng để mở rộng nền tảng Defi. Làm cho Defi có thể truy cập được về cơ bản đối với tất cả mọi người, cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ cho vay và vay tín chấp.

Binance LaunchPad Analysis – BAND Protocol

Launchpad thứ 9 của Binance: Band Protocol – Khung quản trị dữ liệu cho các ứng dụng Web 3.0, giao thức mở quản trị dữ liệu phi tập trung trên blockchain