Calamari Network

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Sự kiện Bento Box của Calamari Network trên Miso

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vừa qua, Calamari Network đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc đấu ra parachain thứ 7 trên Kusama, họ đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng với 16.000 địa chỉ ví tham gia vào crowdloan của Calamari. Tiếp theo, Calamari Network sẽ tiếp tục hành trình mở rộng sự hỗ trợ của họ để cung cấp sự bảo mật cho toàn bộ hệ sinh thái blockchain.

Thông qua thiết kế token fair-launch của Manta Network, nơi không có token nào được dành riêng cho nhóm hoặc nhà đầu tư, Manta Network có thể thiết kế cấu trúc nền kinh tế token ưu tiên cộng đồng. Bên cạnh sự hỗ trợ rất lớn từ các cộng đồng Polkadot và Kusama, Manta Network còn nhận được sự hỗ trợ đến từ bên ngoài các hệ sinh thái đó. Để đáp lại những sự hỗ trợ đó, Manta Network cũng sẽ mang đến các token Calamari cho Ethereum Network.

Vừa qua, Manta Network đã thông báo rằng token ERC-20 KMA sẽ kết hợp khả năng bảo mật tài chính PriFi của Calamari với tính linh hoạt của các token ERC-20. Họ đang triển khai sự kiện Bento Box trên Miso của SushiSwap. Với sự kiện này, Manta Network sẽ phát triển quy mô cộng đồng của họ vượt ra khỏi 16.000 người ủng hộ và 3.000 đại sứ – đến hàng chục triệu thành viên cộng đồng Ethereum. Bằng cách này, Manta Network sẽ:

 1. Mở rộng hệ sinh thái của Manta Network để thu hút người dùng từ bên ngoài vào cộng đồng Polkadot và Kusama;
 2. Quyền truy cập vào các hoạt động DeFi diễn ra trên Ethereum;
 3. Bắt đầu hỗ trợ cho các tài sản từ Ethereum;

Calamari Network

Calamari là canary-net của Manta Network (nơi tất cả các tính năng mới sẽ được phát hành và thử nghiệm đầu tiên), là chương trình bảo vệ bảo mật plug-and-play được xây dựng để phục vụ cho lĩnh vực DeFi trên Kusama. Calamari kết hợp KusamazkSNARKs để mang lại bảo mật on-chain cho các giao dịch và swap. Là một phần của bộ sản phẩm riêng của Manta Network, Calamari Network cung cấp MariPay – dịch vụ thanh toán tư nhân token-agnostic và MariSwap – DEX dựa trên AMM riêng của họ.

Về $KMA

$KMA là token tiện ích đầu tiên nhằm mục tiêu giảm lạm phát và hướng tới cộng đồng, nơi phần thưởng hoàn lại, đổi và tiêu hủy token được tạo ra từ việc sử dụng và phát triển network bảo vệ quyền riêng tư thực tế trong Privacy DeFi. Số lượng phân phối ban đầu của KMA lên đến 10 tỷ token.

$KMA cũng nhằm mục đích thưởng cho chủ sở hữu token thông qua cơ chế hoàn tiền và quy đổi phí sử dụng MariPayMariSwap. $KMA có cả chức năng đốt và giảm giá. Hơn nữa, $KMA còn có chức năng quản trị và các chức năng mở rộng khác.

Phân bổ $KMA

 1. 5% tổng nguồn cung của KMA sẽ được phân phối trên Miso trong nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn Calamari Network. KMA sẽ được hỗ trợ bởi các sản phẩm trên Ethereum như Metamask trong khi chủ sở hữu có thể tham gia vào các hoạt động DeFi. KMA trên ERC20 sẽ bắt đầu giao dịch sau sự kiện Bento Box; KMA trên Kusama sẽ bắt đầu giao dịch sau khi kích hoạt chuyển token trên parachain được Manta Network dự đoán sẽ bắt đầu vào quý 4 năm 2021. Sau khi kích hoạt chuyển token trên parachain, người dùng sẽ có thể thiết lập bridge giữa Ethereum và parachain.
 2. 20% KMA sẽ được dành cho việc khai thác thanh khoản, bridge, stake và airdrop cho các thành viên cộng đồng ban đầu. 
 3. Sau khi phân phối token và giao dịch được chấp nhận, $KMA dành riêng cho phần thưởng PLO với quy mô lên đến 30% tổng nguồn cung, sẽ được phân phối cho những người tham gia Crowdloan của Calamari. Phần thưởng chưa được phân bổ sẽ được giữ tại kho bạc cho các cuộc đấu giá parachain hoặc các nhà cung cấp thanh khoản trong tương lai.
 4. 15% KMA sẽ được dành cho quỹ phát triển để hỗ trợ việc khởi chạy network, các chương trình tài trợ và phát triển hệ sinh thái trên Calamari Network, sẽ được xác định bởi quản trị on-chain.
 5. Là canary network của Manta, 20% token Calamari sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu Manta. Việc phân phối sẽ bắt đầu sau khi parachain của Manta ra mắt và quá trình phân phối kéo dài trong hai năm. Chủ sở hữu Manta có thể stake MA để nhận token KMA.
 6. 10% KMA sẽ được dự trữ trong kho bạc cho các slot parachain Kusamam trong tương lai.  

Sự kiện Bento Box: Đấu giá trên MISO

CalamariSushi là những đối tác hoàn hảo và có cùng tầm nhìn, bao gồm sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng, quản trị, bảo mật và các sản phẩm mới mang lại lợi ích cho thế giới DeFi. Dựa trên những tầm nhìn chung đó, Calamari sẽ ra mắt Sự kiện Bento Box🍱 trên MISO và launchpad token của Sushi.

Chi tiết sự kiện

 • Thời gian: 8:00 PM ngày 22/9 đến 27/9
 • Số lượng token phân bổ: 500 triệu $KMA
 • Giá tối thiểu: $0.01
 • Hình thức: Batch Auction
 • Loại tiền tệ chấp nhận: USDC
 • Tổng huy động tối thiểu: $5,000,000

Sự kiện Bento Box sẽ diễn ra dưới hình thức Batch Sale và kéo dài trong 5 ngày. Pool KMA/USDC sẽ được khởi chạy trên SushiSwap. Trong Batch Mode của Manta Network, việc phân bổ token của Sự kiện Bento Box sẽ tỷ lệ thuận với đóng góp của mỗi người tham gia vào tổng số pool USDC được huy động. Ví dụ: nếu 10.000.000 USDC được huy động, thì mỗi USDC được ký quỹ sẽ nhận được 50 KMA. Manta Network tin rằng Sự kiện Bento Box sẽ mang đến cơ hội bình đẳng cho tất cả các thành viên cộng đồng Calamari và Manta Network quan tâm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung tại trang web này không cấu thành một đề nghị hoặc bán chứng khoán trong hoặc vào Hoa Kỳ, hoặc cho tài khoản hoặc lợi ích của Hoa Kỳ, hoặc ở bất kỳ khu vực pháp lý nào khác không công nhận tính hợp pháp của hoạt động đó.

Việc chuyển token KMA có thể phải tuân theo các hạn chế pháp lý theo luật hiện hành. Trong mọi trường hợp, token KMA sẽ không được tái cung cấp, bán lại hoặc chuyển nhượng trong Hoa Kỳ hoặc cho tài khoản hoặc lợi ích của những người ở Hoa Kỳ, ngoại trừ trường hợp được miễn trừ hoặc trong một giao dịch không hướng đến các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 đã được sửa đổi. Bất kỳ đợt chào bán token KMA ra công chúng nào được thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ được thực hiện thông quan bản báo cáo minh bạch được nhà phát hành hoặc chủ sở hữu token cung cấp và sẽ chứa thông tin chi tiết về công ty và ban quản lý, cũng như báo cáo tài chính.

Về Calamari Network

Calamari là canary-net của Manta Network (nơi tất cả các tính năng mới sẽ được phát hành và thử nghiệm đầu tiên), là chương trình bảo vệ bảo mật plug-and-play được xây dựng để phục vụ cho lĩnh vực DeFi trên Kusama. Calamari kết hợp KusamazkSNARKs để mang lại bảo mật on-chain cho các giao dịch và swap. Là một phần của bộ sản phẩm riêng của Manta Network, Calamari Network cung cấp MariPay – dịch vụ thanh toán tư nhân token-agnostic và MariSwap – DEX dựa trên AMM riêng của họ.

Website | Telegram | Twitter

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Calamari Network

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release