Binance Launchpad – STEPN (GMT)

Binance vừa mới công bố dự án thứ 28 sẽ được ra mắt trên Binance Launchpad là STEPN – một ứng dụng sức khỏe và thể dục để kiếm phần thưởng.