Category: KIẾN THỨC TIỀN ĐIỆN TỬ

STO là gì? 3 điều quan trọng cần biết về Security Token Offerings (STO)

Vào cuối năm 2018, SEC cuối cùng đã áp dụng luật chứng khoán được thiết lập cho tất cả các dịch vụ Token. Và với điều đó, SEC đã dừng các ICO vì lợi ích ở Mỹ và thay thế chúng bằng Security Token Offering (STO). Vậy STO là gì? Những điểm khác nhau giữa 2 loại hình thức huy động vốn này?

Read More